binh-yen-mau-trangMục Đích:

PHT giúp ta sống gắn bó với Chúa và lớn lên trong đời sống đức tin. Đây là một khóa Tĩnh Huấn, nghĩa là vừa tĩnh tâm vừa được học hỏi, huấn luyện. Qua khóa này, người tham dự không những biết cách cầu nguyện với Phút Hồi Tâm, mà còn được biết ý nghĩa và tầm quan trọng của nó trong đời sống kitô-hữu của mình. Hơn nữa họ cũng sẽ biết cách giúp cầu nguyện với phương pháp này. Đặc biệt qua khóa tĩnh huấn, các bạn sẽ được giới thiệu cách giúp một nhóm hay một gia đình làm PHT, và chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng đó cho nhau. Đây là một cách phúc âm hóa, xây dựng tình thân, sự hợp nhất trong nhóm hay trong gia đình rất hiệu quả. 

Thời gian: Tập trung 14h30, Thứ bảy 25/07/2015 và kết thúc 17h30 Chúa nhật 26/07/2015 

Địa điểm: Nhà Tĩnh Tâm Dòng Phanxicô, 42 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP. HCM. 

Lệ phí: 120.000đồng/người cho mọi chi phí (ăn, ở, tài liệu). Giáo lý viên và sinh viên được hổ trợ một nửa lệ phí. Ngoài ra, những ai muốn tham gia nhưng có khó khăn về mặt tài chánh, xin vui lòng liên hệ riêng với Ban tổ chức. Ưu tiên cho những người đăng ký trước vì chỉ có phòng cho một trăm người. 

Hạn chót đăng ký: hết ngày Chúa Nhật 19/07/2015 

Xin nhấp vào link dưới đây để đăng ký:   

https://docs.google.com/forms/d/1zK8X2qmfDIXoUPBOqs3aN72m1kbKtYEADwfoQ0flBlA/viewform#start=invite 

Trân trọng, 

Web Phút Hồi Tâm.

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *